• header_1.jpg
  • header_2.jpg
  • header_3.jpg
  • header_4.jpg

zobacz oto nasza pasja

edukacja

Kultywujemy tradycję łowiecką.

Edukacja

edukacja

rykowisko

Przepiękne misterium Polskiego lasu

Rykowisko

rykowisko

 

strzelectwo

Doskonalimy umiejętności strzeleckie

Strzelectwo

strzelectwo

Obwód 213.  Jest to obwód polno-leśny, w którym pola stanowią 6920 ha, a las 503 ha.

Na wschód od miasta płynie Mogilnica, prawy dopływ Obry. Znajduje się nad nią rezerwat „Las grądowy nad Mogilnicą” przy leśnictwie Dąbrowa. W starym drzewostanie występują dęby szypułkowe, buki pospolite, graby, lipy drobnolistne, klony pospolite i jawory, topole osiki, jesiony wyniosłe i olsze czarne oraz sosny pospolite i modrzewie europejskie.

Wielki Las i Jezioro Zgierzynieckie budzą zainteresowanie uczonych. Rezerwat im. Stanisława Papi powstał 21 maja 1974 roku. Jak cennym przyrodniczo zakątkiem jest Jezioro Zgierzynieckie, które użytkowali myśliwi ze „Słonki”, chroniąc je przed kłusownikami lub próbami osuszania, wiedzą także uczeni z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Myśliwi współdziałali przy jego tworzeniu.

             Dziś z Jeziora Zgierzynieckiego pozostała wydłużona dolina z rozległymi trzcinowiskami. Zamiast wody są gęste łany trzciny pospolitej i pałki wąskolistnej. Niewielkie oczka wodne odwiedzają: gęś gęgawa, gęś zbożowa i białoczelna, żurawie, czaple białe, bąk, kaczki i inne ptaki. Gęś gęgawa ma tu jedyne w Wielkopolsce miejsce gniazdowania. Rezerwat jest również najliczniejszym w regionie noclegowiskiem kruków. Oprócz ptaków żyją tu także dziki, jelenie, lisy, wydry i bobry. Są też chronione rośliny, w tym tłustosz dwubarwny oraz storczyki: kukułka krwista, kruszczyki błotny i szerokolistny, storczyk kukawka, a także listera jajowata.

             W rezerwacie stwierdzono obecność 156 gatunków ptaków, w tym 78 lęgowych oraz przebywające okresowo gęsi i żurawie. Spotkano bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, sokoła wędrownego, dudka, bataliona bojownika, szablodzioba, wąsatkę, bociana czarnego. Z innych obserwowanych gatunków warto wymienić: bąka, brzeczkę, strumieniówkę, podróżniczkę, dziwonię oraz kropiatkę, a także mewę śmieszkę, tworzącą kolonię liczącą ponad 150 gniazd. Zaobserwowano czaplę białą, gęś małą, kormorana, orła bielika i rybołowa. Znajduje się tam najliczniejsze w Wielkopolsce noclegowisko kruków, zasiadających na słupach linii wysokiego napięcia w pobliżu rezerwatu. W 1987 roku liczyło ono 400 osobników. W rezerwacie i okolicznych łąkach występują żurawie. Okresowo jest ich około 1000 osobników. Jest to największe skupisko w Wielkopolsce. Rezerwat jest miejscem lęgowym tych ptaków.

Pojawienie się norki amerykańskiej, gwałtowny wzrost populacji lisa i jenota oraz ptaków drapieżnych i bobra zmieniło warunki bytowe drobnej zwierzyny na niewielkim obszarze zarastającego jeziora. Występują tu bobry, jelenie, sarny i dziki. Od października 1987 roku do marca 1988 r. obserwowano wilki.

Hubert Wański

nasze obwody łowieckie

Lifestyle

213 Lwówek

Jest to obwód polno-leśny, w którym pola stanowią 6920 ha, a las 503 ha. Na wschód od miasta płynie Mogilnica, prawy dopływ Obry. Znajduje się nad nią rezerwat „Las grądowy nad Mogilnicą” przy leśnictwie Dąbrowa.

Więcej

Lifestyle

228 Opalenica

Obwód znajduje się w gminie Opalenica. Miasto o tej nazwie uzyskało prawa miejskie między 1399 a 1401 rokiem. Zawdzięcza swoją nazwę okolicznym lasom, które wypalano, uzyskując tereny pod uprawy rolne i zabudowę.

Więcej

Lifestyle

127 Ostroróg

Każde łowisko w tym obwodzie ma swój indywidualny charakter. Położone na obrzeżach obwodu Binino, Podborowo i Dobrojewo, dostarczają równie ciekawych wrażeń, jak Młynisko, Wielonek lub Zapust.

Więcej