• header_1.jpg
  • header_2.jpg
  • header_3.jpg
  • header_4.jpg

zobacz oto nasza pasja

edukacja

Kultywujemy tradycję łowiecką.

Edukacja

edukacja

rykowisko

Przepiękne misterium Polskiego lasu

Rykowisko

rykowisko

 

strzelectwo

Doskonalimy umiejętności strzeleckie

Strzelectwo

strzelectwo

Obwód znajduje się w gminie Opalenica. Miasto o tej nazwie uzyskało prawa miejskie między 1399 a 1401 rokiem. Zawdzięcza swoją nazwę okolicznym lasom, które wypalano, uzyskując tereny pod uprawy rolne i zabudowę. Położone jest na Równinie Opalenickiej, nad rzeką Mogilnicą, będącą największym prawobrzeżnym dopływem Obry. Płynie przez lasy i łąki obwodu łowieckiego. Długość rzeki wynosi 48,2 km. Ziemia opalenicka rozciąga się w dorzeczu Mogilnicy, stanowiącym płaską równinę. Rzeka, przecinająca łowisko, ma także swoją historię. Była niegdyś bardziej dzika, nieuregulowana, bywało, że wiosenne roztopy powodowały, iż zalewała okoliczne łąki. Można było złowić w niej sporego szczupaka. Był też okres bardzo dużego zanieczyszczenia rzeki.

Przy klasztorze franciszkanów i kościele w Woźnikach znajduje się kapliczka św. Huberta z płaskorzeźbą przedstawiającą spotkanie świętego z jeleniem, mającym gorejący krzyż w wieńcu. Została uroczyście odsłonięta.18 października 2003 roku. Napis na kapliczce brzmi: „ Św. Hubert. Patron myśliwych. Chrońmy ojczystą przyrodę, Zachowujmy tradycje polskiego łowiectwa. Przestrzegajmy sumiennie praw łowieckich. Dbajmy o dobre imię i godność myśliwych. Wspieraj nas w tym Święty Patronie. Tak nam dopomóż Bóg”.

Niezwykły urok tego miejsca oraz życzliwość oo Franciszkanów umożliwiły uczynienie z niego miejsca kultu św. Huberta. W kościele odbywają się msze „Hubertowskie”, w czasie, których grają myśliwskie trąbki. Kościół Franciszkanów w Woźnikach, położony na wzgórzu Wyrwał zmienia się w świątynię św. Huberta w dniu 3 listopada, lub w dniach, w których odbywa się uroczyste polowanie. W jesienny poranek celebrowana jest msza, nazywana „Hubertowską”. Kościół zapełniają myśliwi ze „Słonki” i okoliczni mieszkańcy.

             Lasy tego obwodu zamieszkują jelenie, sarny, dziki i lisy. Zdarza się, że pojawia się przejściowy łoś. Liczne z zakrzaczenia sprzyjają sarnie Wśród drapieżników niepojąco wzrosła populacja jenota. Ten obcy polskiej przyrodzie inwazyjny zwierz silnie oddziałuje na populację zająca i ptactwa gniazdującego na ziemi.

            Tereny, niegdyś wilgotne, miejscami wręcz bagienne, w wyniku zmian klimatycznych oraz konsekwentnego osuszania stopniowo zmieniają swój charakter. W lesie są duże enklawy dębu i buka i rozległe łąki, poprzecinane drzewami i zaroślami.    

 

Hubert Wański

nasze obwody łowieckie

Lifestyle

213 Lwówek

Jest to obwód polno-leśny, w którym pola stanowią 6920 ha, a las 503 ha. Na wschód od miasta płynie Mogilnica, prawy dopływ Obry. Znajduje się nad nią rezerwat „Las grądowy nad Mogilnicą” przy leśnictwie Dąbrowa.

Więcej

Lifestyle

228 Opalenica

Obwód znajduje się w gminie Opalenica. Miasto o tej nazwie uzyskało prawa miejskie między 1399 a 1401 rokiem. Zawdzięcza swoją nazwę okolicznym lasom, które wypalano, uzyskując tereny pod uprawy rolne i zabudowę.

Więcej

Lifestyle

127 Ostroróg

Każde łowisko w tym obwodzie ma swój indywidualny charakter. Położone na obrzeżach obwodu Binino, Podborowo i Dobrojewo, dostarczają równie ciekawych wrażeń, jak Młynisko, Wielonek lub Zapust.

Więcej