• header_1.jpg
  • header_2.jpg
  • header_3.jpg
  • header_4.jpg

zobacz oto nasza pasja

edukacja

Kultywujemy tradycję łowiecką.

Edukacja

edukacja

rykowisko

Przepiękne misterium Polskiego lasu

Rykowisko

rykowisko

 

strzelectwo

Doskonalimy umiejętności strzeleckie

Strzelectwo

strzelectwo

Współpraca Koła Łowieckiego nr 4 „Słonka” w Poznaniu z młodzieżą szkolną na terenie obwodów, jest prowadzona od chwili jego założenia w 1953 roku. Ta ważna forma kształtowania wiedzy o roli myśliwych w ochronie i użytkowaniu naturalnego środowiska przybierała rozmaite  formy. Myśl przewodnią oddawały hasła, pod jakimi je organizowano. W pierwszych dwóch dekadach istnienia koła młodzież szkolna uczestniczyła w akacjach zbierania wnyków i dokarmiania zwierzyny zimą. Stopniowo głównymi zagadnieniami stawała się wiedza o funkcji łowiectwa oraz znajomość problematyki ochrony środowiska i zoologii zwierząt łownych. W 1987 roku zorganizowano w Poznaniu imprezę dla młodzieży szkolnej będącą zwieńczeniem dłuższego okresu tej działalności pod hasłem „Szanuj polskie pola i lasy, chroń te skarby od I klasy”. W sezonie 2011/12 w ramach akcji „Ożywić pola” odbywały się prelekcje i konkursy rysunkowe oraz wiedzy o tematyce „Zwierzęta leśne i polne w Wielkopolsce” i „Zima w lesie”. W dniu 29 czerwca 2012 r., jako nagrody wręczano „Encyklopedię zwierząt” oraz dyplomy wyróżniającym się uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie przeprowadzonym przez koło.
    Organizowano wycieczki do Muzeum Przyrodniczo - Łowieckiego w Uzarzewie. W „Hubertówce”, w obwodzie 127, młodzież szkolna słuchała sygnałów łowieckich w wykonaniu Jana i Jędrzeja Strawów, uczestniczyła w konkursach, poznawała las. Zbierano także karmę dla zwierzyny. Na Festynie w Posadowie w dniu 28.05.2011 roku przeprowadzono imprezę „Myśliwi dzieciom”. Na X „Jubileuszowym Festynie Zaprzyjaźnionych Wsi” w dniu 2.06.2012 r. uczestniczyli przedstawiciele koła. W ramach akcji „Ożywić pola” 24.04.2014 r. z udziałem młodzieży szkolnej odbyło się spotkanie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Pniewy w Dąbrowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie dużej grupy myśliwych w tą ciekawą i wymagającą dużej wiedzy i umiejętności działalność dydaktyczno-wychowawczą.
                                            Hubert Wański

nasze obwody łowieckie

Lifestyle

213 Lwówek

Jest to obwód polno-leśny, w którym pola stanowią 6920 ha, a las 503 ha. Na wschód od miasta płynie Mogilnica, prawy dopływ Obry. Znajduje się nad nią rezerwat „Las grądowy nad Mogilnicą” przy leśnictwie Dąbrowa.

Więcej

Lifestyle

228 Opalenica

Obwód znajduje się w gminie Opalenica. Miasto o tej nazwie uzyskało prawa miejskie między 1399 a 1401 rokiem. Zawdzięcza swoją nazwę okolicznym lasom, które wypalano, uzyskując tereny pod uprawy rolne i zabudowę.

Więcej

Lifestyle

127 Ostroróg

Każde łowisko w tym obwodzie ma swój indywidualny charakter. Położone na obrzeżach obwodu Binino, Podborowo i Dobrojewo, dostarczają równie ciekawych wrażeń, jak Młynisko, Wielonek lub Zapust.

Więcej