Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu ulotka ASF otrzymana z ZO Poznań dla wszystkich myśliwych.

Darz Bór

Jarosław Narojczyk

Sekretarz